1710_Burmese_Logos_Horizontal_Shwe_web copy.png

IMG_5826 2 2.jpg

မဂၤလာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕က Stephen နွင့္ Patrick ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို ့ရဲ  ့ အင္တာနက္စာမ်က္နွာကို လာေရာက္ၾကည့္ရႈတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိုို ့ရဲ  ့စီမံကိန္းအေၾကာင္းေျပာပါရေစ။ 

Company Ethos.png

အင္းေတာ္ၾကီးမ်က္နွာဟာ အင္းေတာ္ၾကီးအနီးတ၀ိုက္ရွိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းသည့္နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့တာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို ့သည္ ရြာသူရြာသားမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ သစ္ေတာထိန္္းသိမ္းသူမ်ား၊ အင္းခ်စ္သူသဘာ၀အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ ့နွင့္နိုင္ငံတကာအပင္နွင့္ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ားထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ ့ (FFI) တို ့နွင့္ပူးေပါင္း၍ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးနွင့္ စီးပြားေရးဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္မႈ စသည့္ဦးတည္ခ်က္(၄)ခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

အခုအခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို ့သည္ ေရႊမဥၨဴဘုရား၊ နွီးဘုရားနွင့္ အနီးအနားရြာမ်ားရွိေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေရရွည္တည္တ့ံနိုင္သည့္ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားမွ ျပဳလုပ္ေသာ အမႈိက္ပံုးမ်ားနွင့္ ပညာေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေနပါသည္။ ေနာက္လာမည့္လမ်ားတြင္လဲ ကြ်န္ေတာ္တို ့သည္ အျခားရြာမ်ားအတြက္ အေျခခံအမိႈက္စြန္ ့ပစ္ရန္ နည္းစနစ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ ့ရန္အစီအစဥ္ရွိျပီး အင္းခ်စ္သူနွင့္ FFIတို ့ဧ။္ ပညာေပးေရးနွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္လည္း ကူညီေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို ့ဧ။္အဖြဲ ့အစည္းကို ကူညီဖို႕ရန္ စိတ္ကူးမ်ားရွိပါသလား။ ကြ်န္ေတာ္တို ့အဖြဲ ့ကို အင္းေတာ္ၾကီးမွာ စတင္ဖြဲ ့စည္းခဲ့ျပီး အမ်ားျပည္သူနွင့္အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္အဖြဲ ့ျဖစ္သည့္အတြက္ သင့္စိတ္ကူးကိုလဲ ဖိတ္ေခၚပါရေစ။ ကြ်န္ေတာ္တို ့ဟာ အင္းေတာ္ၾကီးအနီးတ၀ိုက္မွ အဂၤလိပ္စကားတတ္ကြ်မ္းသူမ်ားကိုလဲ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါရေစ။ စိတ္၀င္စားပါက ကိုထြန္းထြန္း(၀၉-၇၇၈၈၇၂၉၅၆)ကို ဆက္သြယ္နိုင္ပါတယ္။ Facebook နွင့္ Instagram @faceofindawgyi။